EFS i Mikaelskyrkan har Vincent Ihlberg som ansvarig för själavårdsarbetet. Vi erbjuder samtal och förbön. För mer information kan du ta kontakt med Vincent Ihlberg, vincent.ihlberg@efs.nu, 076-2 46 59 64.

Sedan 2008 har vi regelbundet bjudit in till en upprättelsekurs som vi kallar för ”Helad för att hela”. Kursen bygger på en kombination av undervisning och möjlighet till personlig förbön. Den vänder sig dels till dig som tror att du för egen del har behov av själavård, dels till dig som tror att du är kallad att genom själavård hjälpa andra. Datum för nästa kurs är inte satta, men huvudpassen från tidigare kurser går att lyssna till här. Du bör om möjligt lyssna på dem i den ordning som de står, eftersom de första passen läger den läromässiga grunden för de senare passen.

Tema Predikant Datum
Världsbild och människosyn Olof Edsinger 130126
Förlåtelsen och att förlåta andra Vincent Ihlberg 130126
Att hantera sin narcissism Olof Edsinger 120121
Sår och bindningar Olof Edsinger 110122
Sår och bindningar Elin Lundgren 130126
Guds Fadershjärta Olof Edsinger 130126
Generationssynd / Chock, olycksfall och trauma Ingemar Karlsson 110129
Ockulta erfarenheter Olof Edsinger 120128
Naturliga gränser Maria Smeds 120128
Naturliga gränser / Förkastelse Vincent Ihlberg 130209
Sexualitet välsignad av Gud Olof Edsinger 110129
Att ha Jesus som Herre Olof Edsinger 110129