På söndagar firar vi gudstjänst tillsammans. Var fjärde söndag samlas hela församlingen i Mikaelskyrkan och firar festgudstjänst. Resterande söndagar samlas vi till hemgudstjänst hos olika ledare i församlingen. Du är varmt välkommen till alla våra samlingar!

Festgudstjänster jan-feb 2018

Kl 16 var fjärde söndag firar hela församlingen festgudstjänster tillsammans. De innehåller lovsång, predikan, tillbedjan, bön och nattvard. Efter gudstjänsterna bjuds det på fika.

Nästa festgudstjänst är den 11 februari och efterföljs av församlingens årsmöte. Välkommen!

Hemgudstjänster jan-feb 2018

Våra hemgudstjänster kommer präglas av bön, lovsång, undervisning och samtal. Vi kommer under hösten utgå ifrån undervisningsmaterial framtaget av Alpha. Hemgudstjänsterna startar kl 14 och sker hemma hos olika ledare i församlingen. Efter hemgudstjänsterna kommer det finnas möjlighet till gemensam after church tillsammans med de andra grupperna.

Du är varmt välkommen till våra samlingar oavsett bakgrund eller tro. Är du intresserad av att delta på en hemgudstjänst, kontakta Markus Holmström på markus.holmstrom@gmail.com

 

Our Sunday services have translation into English. For further information, don’t hesitate to contact Markus Holmström at markus.holmstrom@gmail.com