Gudstjänster

På söndagar firar vi gudstjänst tillsammans. Var fjärde söndag samlas hela församlingen i Mikaelskyrkan och firar festgudstjänst. Resterande söndagar samlas vi till hemgudstjänst hos olika ledare i församlingen. Du är varmt välkommen till alla våra samlingar!

Festgudstjänster hösten 2017

Kl 16 var fjärde söndag firar hela församlingen festgudstjänster tillsammans. De innehåller lovsång, predikan, tillbedjan, bön och nattvard. Efter gudstjänsterna bjuds det på fika.

Höstens festgudstjänster sker:

 

Hemgudstjänster hösten 2017

Våra hemgudstjänster kommer präglas av bön, lovsång, undervisning och samtal. Vi kommer under hösten utgå ifrån undervisningsmaterial framtaget av Alpha. Hemgudstjänsterna startar kl 14 och sker hemma hos olika ledare i församlingen. Efter hemgudstjänsterna kommer det finnas möjlighet till gemensam after church tillsammans med de andra grupperna.

Du är varmt välkommen till våra samlingar oavsett bakgrund eller tro. Är du intresserad av att delta på en hemgudstjänst, kontakta Charlotta Nordström på charlotta.nordstrom@efs.nu. 

 

Our Sunday services have translation into English. For further information, don’t hesitate to contact Charlotta Nordström at charlotta.nordstrom@efs.nu