Vision

EFS i Mikaelskyrkan vill vara en församling där människor genom Jesus blir upprättade till ett liv i tillbedjan, gemenskap och tjänande.

Gudstjänst

Varje söndag träffas vi för gudstjänst. Var fjärde vecka ses vi kl 16 i Mikaelskyrkan, resterande veckor ses vi kl 14, hemma hos olika ledare i församlingen. Våra festgudstjänster präglas av lovsång, tillbedjan, predikan och betjänande i förbön. Varje festgudstjänst firar vi nattvard och efteråt serveras gratis fika. Våra hemgudstjänster fokuserar på undervisning, lovsång, tillbedjan och samtal.

Församlingen

2007 bildades EFS i Mikaelskyrkan som en avknoppning från EFS missionsförening i Lötenkyrkan. Vi har vår geografiska hemvist i Uppsala domkyrkoförsamling, men vi ser hela Uppsala som vårt upptagningsområde.

Församlingen tillhör EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) som är en väckelse- och missionsrörelse inom Svenska kyrkan. EFS bildades 1856 och har idag cirka 16 000 medlemmar fördelade på omkring 400 föreningar runtom i landet. EFS vill hjälpa människor att upptäcka livet med Jesus Kristus i vardagen.

Våra värderingar

Förutom Svenska kyrkans bekännelseskrifter har församlingen antagit Lausannedeklarationen som teologiskt grunddokument. Vi har även formulerat ett antal grundvärderingar som fungerar som en utgångspunkt för allt som sker i och genom vår gemenskap:

  • Jesus i centrum
  • Bibeln och sakramenten hålls högt
  • Församlingens liv präglat av bön och tillbedjan
  • Nära och inbjudande gemenskap
  • Evangeliet är till för att delas
  • Karismatisk öppenhet
  • Beroende av Gud i allt

Medlemskap

Är du nyfiken på att veta mer om medlemskap och hur vi tänker kring vårt uppdrag? Varje termin håller församlingen ett FörsamlingsIntro som hjälper dig att ta ställning till om du vill bli medlem. Prata med mötesledaren på gudstjänsten eller ta kontakt med någon ur styrelsen eller kollegiet för mer information.

Församlingsledning

EFS i Mikaelskyrkan är en gudstjänstfirande församling organiserad som en förening. Styrelsen – vald av årsmötet – fattar beslut om församlingens verksamhet och ekonomi. Det övergripande pastorala ansvaret ligger hos kollegiet med Vincent Ihlberg (präst och föreståndare) och Anna Sköld (hemgruppsansvarig).