Kontakt

Kollegium

 

vincent hemsida

Vincent Ihlberg (Präst och föreståndare)

vincent.ihlberg@efs.nu

076-246 59 64

Anna Sköld

Anna Sköld (Hemgrupps- och klusteransvarig)

annaisabellaskold@gmail.com

Styrelsen

Victor Forssman (ordförande)

forssmanvictor@gmail.com

0702-041071

Charlotte-Erdtman

Charlotte Erdtman (vice ordförande)

charlotte@erdtman.se

0768-668516

Markus-Holmstrom-2016

Markus Holmström (sekreterare)

markus.holmstrom@gmail.com

0738-090399/p>

Jacob Dahl

Jacob Dahl (ledamot)

jacob_d@hotmail.com

076-203 43 12

Hitta till oss: Skolgatan 24, 753 16 Uppsala