Hemgrupp

EFS i Mikaelskyrkan baseras på söndagsgudstjänst och hemgrupper. Hemgrupperna består av 6 till 10 personer som varje vecka träffas i hemmen för en vardagsnära gemenskap genom att dela livet, be, läsa Bibeln och fika tillsammans.

Kontakta Anna Sköld om du vill gå med i en hemgrupp, annaisabellaskold@gmail.com, 076-240 89 99.

Kluster

Ett kluster är en gemenskap som fyller samma behov som en hemgrupp men som framförallt har ett tydligare fokus på att nå nya människor med evangeliet. Ett kluster är alltså en missionerande gemenskap och kan ha hjärta för en särskild grupp människor, en särskild plats, eller en hobby eller intresse.

Kontakta Anna Sköld om du vill veta mer om vilka kluster som finns: annaisabellaskold@gmail.com, 076-240 89 99.