Välkommen till EFS i Uppsala!


EFS, som står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Rörelsen består av ca 14 000 människor som är medlemmar i någon av de 400 föreningar som finns spridda över landet.I Uppsala kan du komma i kontakt med EFS på fyra olika ställen:

EFS missionsförening i Lötenkyrkan, som är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan. Mer information

EFS missionsförening i Mikaelskyrkan. Mer information

EFS-gruppen i Storvreta-Vattholma. Mer information

EFS missionsförening i Sävja, som är en samverkanskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan. Mer information


***

EFS rikskansli ligger på Prästgatan 11 i Uppsala. Mer information om EFS arbete kan du finna på www.efs.nu

Sedan några år tillbaka har EFS ett självständigt barn- och ungdomsarbete som kallar sig för Salt – barn och unga i EFS. Mer information om Salts arbete kan du finna på www.salt.efs.nu